Cerca

Medici

<< Indietro

Altre specializzazioni:

Nikolouzou Evdoksia – Logopedista

Parikia

Telephone: +30 6973998277

             Kempapis Panagiotis –Ortopedico

Parikia

Telephone: +30 22843 00393, +30 6942995121

             Peraki Eleni – Otorinolaringoiatra

Parikia

Telephone: +30 22840 41780, +30 6944816659

Plessia Tzenidi Georgia – Dermatologo

Parikia

Telephone: +30 22840 21114, +30 6973662229

Rousou Stella – Pediatra

Parikia

Telephone: +30 22480 28419, +30 6977321507

Gratsias Manolis – Microbiologo

Parikia

Telephone: +30 22840 24700, +30 6936515652

Fax: +30 22840 24710

Tsatsopoulou Anna – Radiologo

Parikia

Telephone: +30 22840 24410

Tsigonias Ioannis – Chirurgo

Parikia

Telephone: +30 22840 24410

Cardiologi:

Liavanidis Konstantinos

Parikia

Telephone: +30 22840 24410, +30 6972577941

Fax: +30 22840 24412

           

Ragousis Ioannis

Parikia

Telephone: +30 22840 24702, +30 6977644222

Psicoterapeuti – Psicologi:

Alexandrou Maria

Telephone: +30 6936765088

Web:

 

Mpelesioti Varvara

Parikia

Telephone: +30 22840 24704

Moulaki Olga

Naousa

Telephone: +30 6944636272

Dentisti:

Daferera Maria – Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22840 21672

Lianopoulos Nikolaos – Ortodentista

Parikia

Telephone: +30 22840 21900, +30 6974787998

Malatestas Theodoros –Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22840 21604

Moraitaki Eleni – Surgeon Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22480 22030, +30 6932422160

Ntantaki Mpasar – Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22840 25242, +30 6977420623

Pavlakis Efstratios – Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22840 22430

Drakou Dimitra – Dentisti

Naousa

Telephone: +30 22840 53002

Zimpirikaki Maria – Dentisti

Naousa

Telephone: +30 22840 52800

Kritikos Nikolaos– Dentisti

Naousa

Telephone: +30 22840 51022

Samponi- Kaparou Mpeti – Dentisti

Marmara

Telephone: +30 22840 41047

Oculisti:

Alsamail Ioannis Surgeon Oculisti

            Parikia

            Telephone: +30 22840 28450, +30 6946490433

Giazoglou Mix. – Oculisti

Parikia

Telephone: +30 22840 24690

Patologi – Medicina generica:

            Apostolopoulos Nikos

            Parikia

Telephone: +30 22840 21075, 41321, +30 6977004505

Diaferera –Kalous Christina

Parikia

Telephone: +30 22840 23234

Diafereras Emmanouil

Parikia

Telephone: +30 22840 21450

Heaumon Roge

Parikia

Telephone: +30 22840 22000, 21000

Centri di Diagnostica Medica:

            Centro Sanitario di Paros

Telephone: +30 22843 6000

Centro Medico di Paros

Telephone: +30 22840 24410, 24411, 22477

Fax: +30 22840 24412

 

 

Altre specializzazioni

Nikolouzou Evdoksia – Logopedista

Parikia

Telephone: +30 6973998277

             Kempapis Panagiotis –Ortopedico

Parikia

Telephone: +30 22843 00393, +30 6942995121

             Peraki Eleni – Otorinolaringoiatra

Parikia

Telephone: +30 22840 41780, +30 6944816659

Plessia Tzenidi Georgia – Dermatologo

Parikia

Telephone: +30 22840 21114, +30 6973662229

Rousou Stella – Pediatra

Parikia

Telephone: +30 22480 28419, +30 6977321507

Gratsias Manolis – Microbiologo

Parikia

Telephone: +30 22840 24700, +30 6936515652

Fax: +30 22840 24710

Tsatsopoulou Anna – Radiologo

Parikia

Telephone: +30 22840 24410

Tsigonias Ioannis – Chirurgo

Parikia

Telephone: +30 22840 24410

Cardiologi

Liavanidis Konstantinos

Parikia

Telephone: +30 22840 24410, +30 6972577941

Fax: +30 22840 24412

           

Ragousis Ioannis

Parikia

Telephone: +30 22840 24702, +30 6977644222

Psicoterapeuti – Psicologi

Alexandrou Maria

Telephone: +30 6936765088

Web:

Mpelesioti Varvara

Parikia

Telephone: +30 22840 24704

Moulaki Olga

Naousa

Telephone: +30 6944636272

Dentist

Daferera Maria – Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22840 21672

Lianopoulos Nikolaos – Ortodentista

Parikia

Telephone: +30 22840 21900, +30 6974787998

Malatestas Theodoros –Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22840 21604

Moraitaki Eleni – Surgeon Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22480 22030, +30 6932422160

Ntantaki Mpasar – Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22840 25242, +30 6977420623

Pavlakis Efstratios – Dentisti

Parikia

Telephone: +30 22840 22430

Drakou Dimitra – Dentisti

Naousa

Telephone: +30 22840 53002

Zimpirikaki Maria – Dentisti

Naousa

Telephone: +30 22840 52800

Kritikos Nikolaos– Dentisti

Naousa

Telephone: +30 22840 51022

Samponi- Kaparou Mpeti – Dentisti

Marmara

Telephone: +30 22840 41047

Oculisti

Alsamail Ioannis Surgeon Oculisti

            Parikia

            Telephone: +30 22840 28450, +30 6946490433

Giazoglou Mix. – Oculisti

Parikia

Telephone: +30 22840 24690

Patologi – Medicina generica

            Apostolopoulos Nikos

            Parikia

Telephone: +30 22840 21075, 41321, +30 6977004505

Diaferera –Kalous Christina

Parikia

Telephone: +30 22840 23234

Diafereras Emmanouil

Parikia

Telephone: +30 22840 21450

Heaumon Roge

Parikia

Telephone: +30 22840 22000, 21000