Sök

Miljö

VATTEN FINNS INTE I OBEGRÄNSAD MÄNGD

Vi måste använda vattnet på ett klokt sätt. Låt oss inte glömma att de flesta av våra städer inte har tillräckligt med vattenresurser i sin omgivning. För att möta det växande behovet måste vattnet således transporteras från allt mer avlägsna platser och detta påverkar ekosystem på flera hundra kilometers avstånd.

Kranar

En kran som står och rinner förbrukar mycket mer vatten än ni kan ana – 10 till 15 liter i minuten. Om ni stänger av vattenkranen när ni borstar tänderna eller rakar er sparar ni varje gång 10 liter vatten. Detta gäller i ännu större grad när ni diskar. Se även till att laga läckor. En kran som står och droppar förbrukar upp till 90 liter om dagen.

Badkar

En dusch är att föredra framför ett fullt badkar. Med samma vatten som krävs för att fylla ett badkar kan man duscha tre gånger. Dessutom förbrukar varmvattenberedaren mycket mer el.

Toaletter

Vattnet som rinner när vi spolar kommer från samma nätverk som vattnet vi dricker. Om vattnet i toaletten läcker bör detta lagas, eftersom värdefullt dricksvatten annars slösas bort. Det finns ett mycket enkelt sätt att spara tusentals liter om året. Ta bort etiketten från en plastflaska och placera den sedan i cisternen. Detta reducerar cisternens kapacitet. Om du renoverar eller bygger ett nytt badrum, se till att toaletten har dubbel spolfunktion. Detta kan spara upp till 15 % på vattenförbrukningen.

ELFÖRBRUKNING: SLÖSA EJ

Energiförbrukningen i Europa har nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Överdriven konsumtion av energi orsakar luftföroreningar, surt regn och påverkar klimatet. Försök läsa på så mycket som möjligt för att hjälpa till med energibesparingen.

Lampor

Släck lampor som inte används. En bra lösning är lågenergilampor. De håller 10 gånger längre och förbrukar 75 % mindre energi än vanliga lampor.

Hushållselektronik

Se till att inte lämna olika apparater påslagna. Det är dessutom tillrådligt att stänga av TV, DVD och stereo via knappen på enheten och inte via fjärrkontroll. Fråga alltid hur mycket energi en hushållsapparat förbrukar innan ni köper den, i synnerhet om ni ska köpa energikrävande apparater såsom kylskåp eller luftkonditioneringsanläggningar. Köp lämpligen den med lägst energikonsumtion.

Kylskåp

I ett hushåll står kylskåpet för mer än en fjärdedel av elförbrukningen. Ställ in temperaturen på ert kylskåp (2 till 5 grader för kylen och -15 till minus 18 för frysen). Försök att öppna dörren till kylskåpet och frysen så sällan som möjligt. Placera inte enheten i närheten av fönster och element.

Tvättmaskin

Försök se till att tvättmaskinen är full innan ni sätter igång den. Program med medeltemperatur rekommenderas. Om din tvättmaskin har energisparprogram, föredra detta. På detta sätt sparar du både el och vatten.

Varmvattenberedare

Varmvattenberedaren står för cirka 20 % av den el som förbrukas i våra hem. Glöm därför inte att stänga av den. Se till att din varmvattenberedare inte är inställd på alltför hög temperatur. 60 grader är en lämplig temperatur. Vi bor trots allt i solens land. Så om ni renoverar huset eller bygger ett nytt, välj en soldriven vattenvärmare.

Värme – Luftkonditionering

Genom att sänka termostaten på elementet med 1 grad kan du sänka värmekostnaderna med upp till 10 %. En stor del av energin går till spillo på grund av dålig isolering. Se därför till att fönster, dörrar och springor är väl isolerade. Kom också ihåg att stänga spjället i öppna spisen när den inte används. Rengör eller byt ut filtret i luftkonditioneringen en gång i månaden.

MINDRE AVFALL

 Den mängd avfall som var och en av oss producerar under en livstid är ungefär 600 gånger mer än vår kroppsvikt. Det är därför viktigt att undvika att producera avfall i den mån det går.

Inga onödiga förpackningar

En tredjedel av hushållsavfallet består av förpackningar. Försök därför undvika produkter med onödiga förpackningar (mer information finns under kapitlet inköp).

Återvinning

Fråga kommunen om återvinningsprogram som finns i ert område. Separera material som går att återvinna, såsom papper, glas och aluminium. Återvinn dessa om lämplig infrastruktur finns tillgänglig.

MILJÖVÄNLIGARE KÖRNING

Se till att regelbundet underhålla din bil eller motorcykel. Ett fordon som fungerar korrekt förorenar mindre och har lägre bränsleförbrukning. Undvik att använda bilen för korta sträckor. Bränsleförbrukningen är upp till dubbelt så hög innan motorn blivit uppvärmd. Samtidigt fungerar inte katalysatorn som den ska och utsläppen i atmosfären blir då mycket högre än normalt. Låt inte motorn gå på tomgång när du väntar på någon. Detta förorenar miljön och är ett slöseri på bränsle. Dessutom bidrar det till att katalysatorn inte fungerar korrekt. Stäng av motorn om ni står i bilkö, förutsatt att detta är säkert. Det krävs mindre bränsle för att starta motorn efter en liten stund än att låta motorn gå på tomgång. Se till att trycket i däcken är på rätt nivå, annars ökar bränsleförbrukningen. Rastlös körning med plötslig acceleration och inbromsning förburkar mer bränsle och förorenar atmosfären. Häll aldrig ut använd motorolja i avlopp eller på marken. Överlämna dessa till en bilverkstad som kan bearbeta dessa. Om ni funderar på att köpa en bil, köp företrädelsevis en bil vars tillverkare använt delar som är återvinningsbara.